100 triệu XRP chảy vào địa chỉ cựu CTO Ripple Labs kèm theo nỗi lo về một đợt bán tháo

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple