71 triệu USD là con số Mike Novogratz và Galaxy Digital thu về sau khi bán lại cổ phần cho Block.one

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple