Binance đã “burn” 26 triệu đô token BNB của Binance team

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple