Bitcoin còn quá “nhỏ” đối với các tổ chức tài chính truyền thống lớn

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple