Bitfinex chi trả 100 triệu USD trong khoản vay 700 triệu USD từ Tether

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple