Bitmain lại “ôm mộng” làm IPO, nhưng chuyển sang chọn Mỹ thay vì Hong Kong

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple