Bloomberg: Các chỉ số đều đang ủng hộ một viễn cảnh giá giảm của Bitcoin

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple