Các nhà đầu tư đang chuyển hết sang thị trường OTC do thanh khoản của thị trường này cao hơn.

Trong phân tích được công bố gần đây, công ty nghiên cứu Diar cho biết các nhà đầu tư đã chuyển sang thị trường OTC do thanh khoản của thị trường này cao hơn.

Trong phân tích được công bố gần đây, công ty nghiên cứu Diar cho hay các nhà đầu tư đã chuyển sang thị trường thanh khoản cao hơn là thị trường giao dịch OTC.

Diar cho biết các nhà đầu tư giao dịch ngày càng nhiều với các quỹ OTC, chẳng hạn như dịch vụ của sàn giao dịch tiền mật mã lớn nhất nước Mỹ Coinbase. Theo báo cáo, sàn giao dịch Coinbase vượt trội với Bitcoin Investment Trust (GBTC) của Grayscale về khối lượng giao dịch trên sàn OTC.

Mặc dù khối lượng giao dịch OTC vẫn chưa chiếm ưu thế trên các sàn nhưng khối lượng giao dịch trên OTC vẫn rất được chú ý vì mỗi ngày thị trường này chỉ được mở cửa 6 giờ, rất ít so với trên sàn giao dịch tập trung là 24/24h.

Grayscale cho biết dòng vốn rót vào quỹ giao dịch OTC của đơn vị này tăng 216 triệu USD trong 3 quý qua. Như vậy Grayscale đang nắm hơn 1% số lượng Bitcoin lưu hành. Hiện tại, GBTC đang nắm hơn 203.000 BTC.

Năm 2018, Coinbase cho hay khối lượng giao dịch Bicoin đã tăng 20% trên thị trường OTC, trong khi GBTC giảm 35% so với cùng kỳ năm 2017.

Max Keidun, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch HodlHodl, cho biết cung cấp dịch vụ OTC đang là xu hướng, các đơn đặt hành trên sàn OTC đang tăng theo cấp số nhân.

Tháng 11 vừa qua, Coinbase triển khai giao dịch OTC cho khách hàng có tổ chức. Động thái này diễn ra cùng với việc giao dịch OTC đang tăng từ các nhà đầu tư tổ chức.

Được đăng bởi: kynangbitcoin.com