Cập nhật: Thị trường sideway và Bitcoin gặp khó với mức cản 12000 USD

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple