CEO Twitter Jack Dorsey “tậu” ví cứng Trezor thay vì Ledger

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple