CEO Twitter Jack Dorsey “thú nhận” chi $10,000 mỗi tuần để mua Bitcoin

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple