Chính quyền New York tuyên bố có bằng chứng cho thấy Bitfinex và Tether hoạt động tại thành phố đến tận năm 2018

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple