Chính thức: Libra Association sẽ không có sự tham gia của PayPal

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple