Công ty đứng sau Zcash dự định giới thiệu blockchain mới với giải pháp sharding

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple