Đô la Singapore (SGD) nằm trong quỹ “chống lưng” cho stablecoin Libra, liệu Nhân dân Tệ sẽ có mặt trong danh sách?

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple