Doanh số bán XRP của Ripple tăng gấp đôi trong quý III, đạt hơn 160 triệu USD

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple