Đồng tiền điện tử của Facebook? Không thú vị lắm đâu

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple