Đợt tăng giá 2019 của Bitcoin là có nền tảng với tỉ lệ khối lượng giao dịch trên tài khoản (TAAR) cao

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple