Ethereum là giao thức Blockchain tốt thứ 2, Bitcoin không góp mặt trong top 10?

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple