Fortress đề xuất mua lại số nợ Bitcoin của sàn Mt.Gox từ các chủ nợ với giá gấp đôi

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple