G7 thành lập nhóm chuyên trách về đồng tiền điện tử Libra của Facebook

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple