Gần 10 tỷ USD giá trị BTC đang được giữ trong ví của 8 sàn giao dịch

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple