Giám đốc David Marcus gửi thư cam kết với Quốc hội trước thềm phiên điều trần của Libra

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple