Giám đốc Thị trường Ripple: Việc niêm yết XRP là “quyết định độc lập” của Coinbase

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple