Hàm băm (hash) là gì? Tại sao hash lại quan trọng với mạng lưới Bitcoin?

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple