Hard fork Istanbul sẽ tiếp tục bị trì hoãn đến tháng 10

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple