Hơn 50 đối tác tham gia thử nghiệm phần mềm giao dịch tài chính Voltron trên nền tảng Corda của R3

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple