Hyperledger thuyết phục được Microsoft và Ethereum Foundation tham gia nền tảng của mình

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple