Ledger cho rằng lỗ hổng bảo mật ví mới bị phát hiện không quá nghiêm trọng

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple