Lightning Network Bitcoin đạt được 6000 node sau 1 tuần được Twitter “ưu ái”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple