Nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất cấm tiền điện tử, cho rằng nó đe doạ “quyền lực nước Mỹ”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple