Người dùng ẩn danh gửi 0.0002 BTC và chấp nhận trả 1.99 BTC tiền phí!

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple