Phải chăng Ripple đang “tự biên tự diễn” lại lịch sử của đồng XRP?

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple