Phân tích giá 08/07: Bitcoin tăng $500 trong một buổi chiều, áp sát ngưỡng $12,000

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple