Phân tích giá Bitcoin ngày 03/09: BTC cán mốc 10500 USD nhưng khối lượng mua vào lại không cao

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple