Phân tích giá Bitcoin ngày 05/08: BTC hướng đến mức 12000 USD với chỉ số Bitcoin Dominance cao kỉ lục

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple