Phân tích kỹ thuật 04/03: Giá Bitcoin giảm 3%, triển vọng ngắn hạn ngày càng bi quan

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple