Reuters: Một “nhà đầu tư bí ẩn” đã mua 20.000 BTC, đẩy giá Bitcoin lên lại mức $5,000

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple