Ripple công bố một định chế tài chính toàn cầu mới sử dụng xRapid

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple