Samsung đang phát triển Blockchain dựa trên nền tảng Ethereum, có thể sẽ phát hành cả token riêng

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple