Sàn Huobi hỗ trợ thêm giao dịch OTC cho đồng XRP của Ripple

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple