Sau PAX, Paxos sẽ ra mắt stablecoin bảo chứng bằng vàng trong năm nay

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple