Số Bitcoin được giữ trong Bakkt Warehouse được bảo hiểm đến 125 triệu USD

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple