Sự kiện Token 2049: Vitalik Buterin khẳng định Blockchain phi tài chính sẽ là một “cuộc chơi khó”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple