Tỉ lệ dự trữ so với lưu lượng có thể là tiền đề giúp Bitcoin vượt mặt vàng

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple