Tiết lộ “sốc” của luật sư Tether: Chỉ 74% tổng cung USDT là được bảo chứng bằng tiền mặt

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple