Triệu phú Bitcoin trẻ tuổi Erik Finman cho rằng Bitcoin cần khắc phục các vấn đề ngay nếu muốn tồn tại

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple