Zimbabwe bất lực với siêu lạm phát, cấm đô la Mỹ ép người dân chuyển sang dùng Bitcoin

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple